۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

آیین رونمایی از کتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت برگزیدگان فرهنگستان‌ها برگزار شد

[…]
۲۰ فروردین، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت برگزیدگان فرهنگستان‌ها

[…]
۱۳ اسفند، ۱۳۸۶

گردهمایی سالانۀ گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی