۱۲ دی، ۱۳۹۴

پنجاه‌وششمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

[…]
۶ دی، ۱۳۹۴

توضیح فرهنگستان دربارۀ خبر روزنامۀ شرق

[…]
۵ دی، ۱۳۹۴

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۱

[…]
۵ دی، ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۱

۲ دی، ۱۳۹۴

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۱

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

جایگاه حُسام الخطیب در ادبیات تطبیقیِ جهان عرب

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

مقایسۀ نمایشنامۀ تیمور لنگ اثر کریستوفر مارلو با پیش‌نمونۀ اسپانیایی، کتاب سیلوا اثر مخیا

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی رئالیسم جادویی در دو رمان سرزمین گوجه‌های سبز و صد سال تنهایی

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی شخصیت‌های تهمینه و آرتمیس

[…]
۲ دی، ۱۳۹۴

بودن یا نبودن؟! نه، چه گونه بودن! مقایسۀ شعر «عقاب» از پرویز ناتل خانلری و «نسر» از عمر ابو‌ریشه

[…]