۱۵ آذر، ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی «ضبط و ثبت زبان‌های ایرانی در معرض خطر»

[…]
۱۵ آذر، ۱۳۹۴

کنز المعانی (منشآت نیمدهی)

[…]
۱۴ آذر، ۱۳۹۴

استاد هوشنگ مرادی کرمانی بستری شد

[…]
۹ آذر، ۱۳۹۴

گنجینۀ گویش‌های ایرانی ـ استان اصفهان ۲

[…]
۹ آذر، ۱۳۹۴

حدائق السّیَر

[…]
۹ آذر، ۱۳۹۴

پنجاه‌وپنجمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]
۹ آذر، ۱۳۹۴

جلسۀ فرهنگستان با معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و مدیران شبکه‌های رادیویی

[…]
۸ آذر، ۱۳۹۴

نخستین همایش ملی بررسی موضوعی کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۵

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۴

برگزیدگان جایزۀ فرهنگستان در بیست‌ویکمین دورۀ نمایشگاه مطبوعات

[…]