۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره منتشر شد

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

جشن‌نامه استاد دکتر محمد خوانساری در نشر آثار فرهنگستان زبان

[…]
۱۰ اسفند، ۱۳۸۴

همایش پنج‌روزۀ ادبیات ایران در هند برگزار می‌شود

[…]
۱۰ اسفند، ۱۳۸۴

نوروز ایرانی در کاخ الیزابت لندن برگزار می‌شود

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی