۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

دومین همایش ملی سنجش و ارزشیابی علم

[…]
۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

همایش زبان فارسی و هویت ملی برگزار شد

[…]
۱۲ بهمن، ۱۳۹۵

مراسم چهارمین سالروز درگذشت دکتر حسن حبیبی برگزار شد

[…]
۹ بهمن، ۱۳۹۵

چهارمین سالروز درگذشت شادروان دکتر حسن حبیبی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی