۱۲ مهر، ۱۳۹۴

نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دکتر سرافراز

[…]
۱۱ مهر، ۱۳۹۴

همگون‌سازی دستور و اصطلاحات زبان‌شناسی در تاجیکستان

[…]
۱۱ مهر، ۱۳۹۴

نشست خبری سومین جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۸ مهر، ۱۳۹۴

نشست تخصصی «آشنایی با ظرفیت‌های مطالعاتی ادبیات دفاع مقدس»

[…]
۴ مهر، ۱۳۹۴

رودکی در تاجیکستان امروز (به مناسبت ۲۲ سپتامبر، زادروز رودکی)

[…]
۴ مهر، ۱۳۹۴

برگزاری نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های مطالعاتی ادبیات دفاع مقدس

[…]
۴ مهر، ۱۳۹۴

بازدید دکتر حدّاد عادل از دانشگاه پکن

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۴

فرهنگستان، میزبان دکتر نصرت‌الله ضرغام

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۳

[…]
۳۰ شهریور، ۱۳۹۴

اولین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

[…]