۲۴ شهریور، ۱۳۹۴

موافقت فرهنگستان با تدریس دو واحد «زبان و ادبیات کردی»

[…]
۲۴ شهریور، ۱۳۹۴

پیام دکتر حدّاد عادل به همایش «بزرگداشت شاعر عارف بزرگ خراسان، قاسم انوار»

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۴

ویژه برنامۀ سالگرد تشکیل شورای فرهنگستان

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۴

گزارش تدوین سند ملی گسترش زبان فارسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دکتر حدّاد عادل در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

بزرگداشت هفتصدمین سالروز تولد میر سیّد علی همدانی در تاجیکستان

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دکتر حدّاد عادل در نشست فرهنگی «دل تاجیک و ایرانی»

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

دیدار دکتر حدّاد عادل با رئیس و اعضای پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

بازدید دکتر حدّاد عادل از کمیتۀ زبان و اصطلاحات تاجیکستان

[…]
۲۱ شهریور، ۱۳۹۴

نوگشایی پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی

[…]