۲ شهریور، ۱۳۹۴

فرهنگ واژه‌ها و عبارت‌های اصطلاحی در ادبیات داستانی و نمایشی (۱۲۵۰-۱۳۰۰ شمسی)

[…]
۲ شهریور، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱ شهریور، ۱۳۹۴

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت دکتر رزمجو

[…]
۳۱ مرداد، ۱۳۹۴

پیام تسلیت دکتر حدّاد عادل به مناسبت درگذشت دکتر بختیار

[…]
۲۸ مرداد، ۱۳۹۴

بازدید فارسی‌آموزان هشتاد و دومین دورۀ دانش‌افزایی از فرهنگستان

[…]
۲۷ مرداد، ۱۳۹۴

فرهنگستان، میزبان وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان

[…]
۲۶ مرداد، ۱۳۹۴

ترکیب در زبان فارسی

[…]
۲۶ مرداد، ۱۳۹۴

فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان در رباتِ تلگرام

[…]
۲۶ مرداد، ۱۳۹۴

بازدید سفیر افغانستان از رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در تاجیکستان

[…]
۱۹ مرداد، ۱۳۹۴

تولد شصت‌سالگی دکتر صفر عبدالله در تاجیکستان

[…]