۲ بهمن، ۱۳۹۵

فرهنگستان، میزبان استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان

[…]
۲ بهمن، ۱۳۹۵

شصت‌وپنجمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۲۸ دی، ۱۳۹۵

تست

[…]
۲۸ دی، ۱۳۹۵

بزرگداشت محمدعلی تربیت در بنیاد پژوهشی شهریار

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی