۱۸ دی، ۱۳۹۵

جدیدترین آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی ـ ۱۳۹۵

[…]
۱۷ دی، ۱۳۹۵

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رادیو

[…]
۱۵ دی، ۱۳۹۵

بررسی جایگاه زبان فارسی در رسانه‌های ورزشی، در برنامۀ شناسا

[…]
۱۴ دی، ۱۳۹۵

پاسداشت خادمان زبان و ادب فارسی در برنامۀ «کافه‌هنر»

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی