۱۸ دی ۱۳۹۵

جدیدترین آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی ـ ۱۳۹۵

[…]
۱۷ دی ۱۳۹۵

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رادیو

[…]
۱۵ دی ۱۳۹۵

بررسی جایگاه زبان فارسی در رسانه‌های ورزشی، در برنامۀ شناسا

[…]
۱۴ دی ۱۳۹۵

پاسداشت خادمان زبان و ادب فارسی در برنامۀ «کافه‌هنر»

[…]

تازه‌های نشر

 

یادداشت ماه