۱۴ دی، ۱۳۹۵

بررسی زبان فارسی علمی در برنامۀ شناسا

[…]
۱۴ دی، ۱۳۹۵

استفاده از شعر کهن فارسی برای پی بردن به تلفظ قدیمی کلمه‌ها

[…]
۱۳ دی، ۱۳۹۵

خُتَن و زبان خُتَنی

[…]
۱۲ دی، ۱۳۹۵

فراخوان شرکت در نخستین هم‌اندیشی سراسری اهالی زبان و ادبیات فارسی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی