۱۷ اسفند، ۱۳۹۳

چهارصدوچهل‌ویکمین نشست شورا

[…]
۱۶ اسفند، ۱۳۹۳

پنجاهمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

مراسم رونمایی از جلد پنجم دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی برگزار شد

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۳

نهمین همایش زبان‌شناسی ایران برگزار شد

[…]
۶ اسفند، ۱۳۹۳

نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی

[…]
۶ اسفند، ۱۳۹۳

گفت‌وگوی دکتر حدّاد عادل با روزنامۀ همشهری

[…]
۵ اسفند، ۱۳۹۳

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد پنجم

[…]
۳ اسفند، ۱۳۹۳

بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان از فرهنگستان

[…]
۲۹ بهمن، ۱۳۹۳

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته، مرحوم دکتر حسن حبیبی

[…]