۲۷ آذر، ۱۳۹۶

نخستین نشست مشترک شبه‌قاره و آناتولی برگزار می‌شود

[…]
۲۷ آذر، ۱۳۹۶

رونمایی مثنوی معنوی به تصحیح دکتر موحد

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۶

پیام دکتر حداد عادل، در تکریم استاد خدایی شریف، به نمایشگاه تخصصی عکس و کتاب در حوزۀ فردوسی و شاهنامه

[…]
۲۵ آذر، ۱۳۹۶

هفتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی