۲۴ مرداد، ۱۳۹۵

عضویت افتخاری سفیر رومانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۳ مرداد، ۱۳۹۵

مراسم رونمایی از محصولات ناشران ایرانی در تاجیکستان

[…]
۱۲ مرداد، ۱۳۹۵

دیدار سفیر رومانی در ایران با دکتر حدّاد عادل

[…]
۱۰ مرداد، ۱۳۹۵

گزارش شرکت در نشست‏های ایزو/تی‏سی ۳۷ و مجمع عمومی اینفوترم (تیرماه ۱۳۹۵)

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی