۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳

روز معلم مبارک باد

[…]
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نشست‌های ماهانۀ فرهنگستان در سال ۱۳۹۳

[…]
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

انتشارات فرهنگستان در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

[…]
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

مسابقۀ املا در آذربایجان شرقی

[…]
۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

سی‌وششمین نشست ماهانه

[…]
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نخستین نشست مشترک شوراهای راهبردی گسترش زبان فارسی

[…]
۶ اردیبهشت، ۱۳۹۳

بزرگداشت دکتر حسن انوری

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۳

پیام دکتر حدّاد عادل به همایش آموزگار ادب، گرامیداشت سعدی شیرازی

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۳

آموزش زبان فارسی و سبک زندگی اسلامی در پنج کشور منطقه

[…]
۳۱ فروردین، ۱۳۹۳

فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینۀ ایران‌شناسی در شبه‌قاره

[…]