۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

بررسی تطبیقی مضمون شخصیت در آثار بهمن فرمان‌آرا و رمان نو فرانسوی

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

ترجمه نمی‌تواند تنها متغیّر باشد

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

ترجمه‌های پسااستعماری

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

هم‌پوشانی ناتورالیسم در ادبیات و امپرسیونیسم در هنر

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه‌ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۹

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۹

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۰

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۰

[…]
۱۰ اسفند، ۱۳۹۲

سی و پنجمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]