گنجینه گویش‌شناسی فارس

 گنجینۀ  گویش‌شناسی فارس ـ دفتر اول
تألیف: عبدالنبی سلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار
زیرنظر گروه گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابک جلد اول:  X ـ ۳۲ ـ ۷۵۳۱ ـ ۹۶۴
شابک دوره:  ۸ ـ ۳۳ ـ ۷۵۳۱ ـ ۹۶۴

    مجموعۀ گنجینۀ‌ گویش‌شناسی فارس که دفتر نخست آن به معرفی گویش‌های دوانی، دهله‌ای، عبدویی، کازرونی، کلانی، کنده‌ای، کوزرکی، ماسرمی و لری ممسنی اختصاص دارد مجموعه‌ای از طرح بزرگ بانک اطلاعات گویش‌شناسی ایران است که زیرنظر گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اجرا درآمده‌است. هدف از انتشار این دفتر و دفترهای دیگری که پس‌ازاین منتشر خواهد شد،‌ صرفاً ارائۀ مواد خام (در این دفتر حدود ۲۳۰۰ واژه و ۱۰۰ جملۀ پایه) از گویش‌های اصیل ایرانی است که می‌تواند از جنبه‌های مختلف آوایی، حرفی، نحوی، واژگانی و معنایی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و برای پژوهشگران عرصه‌های گوناگون و به‌ویژه زبان‌شناسی (هم‌زمانی و تاریخی) و مردم‌شناسی مفید واقع شود. به‌علاوه، علاقه‌مندان می‌توانند از این مجموعه به‌عنوان الگویی برای گردآوری دیگر گویش‌های ایرانی بهره گیرند.