درگذشت دکتر خلیل خطیب‌رهبر

 
جمعه، هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۳، دکتر خلیل خطیب‌رهبر (مهر ۱۳۰۲ کرمان) نویسنده، ادیب، شاعر، محقق و استاد دانشگاه تهران درگذشت.
    آثار متعدد وی در تصحیح و شرح متون زبان فارسی مانند تاریخ بیهقی، مرزبان‌نامه، گلستان سعدی و غزلیات حافظ و نیز آثاری دربارۀ دستور زبان فارسی، مانند دستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ربط، صفت: تعریف، کاربرد، ساخت و تقسیم آن، حروف اضافه، و نیز گزیده‌هایی از برخی آثار کهن فارسی مانند اشعار فرخی‌سیستانی، اشعار رودکی، غزلیات حافظ، گلستان سعدی، بوستان سعدی، کلیله و دمنه، تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی سال‌ها راهگشای دانشجویان و معلمان و علاقه‌مندان به زبان و ادب فارسی بوده است.
    درگذشتِ این استاد بزرگ ادب را به خانواده، شاگردان و همۀ فارسی‌زبانان تسلیت می‌گوییم و برای آن استاد گرامی مغفرت و رحمت بی‌کران الهی را مسئلت می‌کنیم.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی   
گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی