نخستین نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر

 
یکشنبه، پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۵، نخستین نشست علمی گروه مطالعات آسیای صغیر با همکاری مؤسسۀ فرهنگی یونس امره، همراه با رونمایی اولین شمارۀ مجلۀ آسیای صغیر و نسخۀ خطی کتاب هشت بهشت، به خط مؤلف آن، ادریس بدلیسی، برگزار خواهد شد.
    این نشست علمی با حضور و سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر شفق، رئیس مؤسسۀ فرهنگی یونس امره، دکتر محمدعلی موحد و دکتر علی رواقی، از اعضای پیوستۀ فرهنگستان، دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیر گروه مطالعات آسیای صغیر، و دکتر فریبا شکوهی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات آسیای صغیر، برگزار خواهد شد.
نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانۀ ملی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تالار دکتر شهیدی
زمان: یکشنبه، پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۰-۱۲